HORARIOS XG613 - COMARCAS DA TERRA DE CALDELAS E TERRA DE TRIVES

SÁBADOS LABORABLES DOMINGOS E FESTIVOS

LECTIVO

XUÑO E SETEMBRO