Benvido/a ó servizo de transporte público de Galicia. 


Nesta páxina web podes atopar as diferentes rutas e horarios que xestionamos, principalmente das provincias de Ourense e o Sur de Lugo. 

NOVAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE O COVID-19

DOG Núm. 150         Martes, 28 de Xullo de 2020

As persoas que cheguen á Comunidade Autónoma de Galicia despois de ter estado, dentro do período dos 14 días naturais anteriores á dita chegada, en territorios cunha alta incidencia do COVID-19 en comparación coa existente na Comunidade Autónoma galega quedan sometidas ás seguintes medidas de pre-vención:

No prazo máximo de 24 horas desde a súa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia, as ditas persoas deberán comunicar os datos de contacto e de estadía na Comunidade Autónoma de Galicia que se recollen no anexo. Para tal fin, deberán cubrir o formulario dispoñible na seguinte ligazón:  https://coronavirus.sergas.gal/viaxeiros ou ben subministrar os ditos datos chamando ao teléfono: 881 00 20 21.

Así mesmo, tamén será posible a comunicación dos datos de contacto a través da aplicación que para estes efectos poida habilitar a Consellería de Sanidade.

Os datos debe subministralos a propia persoa ou o seu representante legal, que serán responsables de que a información recollida sexa veraz e precisa.

A obriga prevista nesta letra é aplicable tanto ás persoas residentes no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia como ás non residentes no dito territorio e deberá cumprirse independentemente da presenza ou non de síntomas compatibles co COVID-19.

Para máis información acerca desta Orde do 27 de Xullo de 2020, visite a páxina da Xunta de Galicia na seguinte ligazón:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200728/AnuncioC3K1-270720-1_gl.html





A maior parte das nosas liñas xa foron reanudadas.

Nalgúns casos, existen liñas baixo demanda, para as cales podes facer unha reserva a través o teléfono 988 687 800.

COÑECES A TARXETA XENTE NOVA?

Chama ó 988 687 800 para facer a túa reserva nos servizos baixo demanda, ou entra na web

  https://www.bus.gal/gl


Para máis información

CHAMA Ó  982 411 313

Atención telefónica de LUNS A VENRES de 9:00h a 20:00h